Znamená epidemie koronaviru konec pro lidstvo?

SARS-CoV-2 (wuchanský koronavirus) je RNA koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19 (z angl. COronaVIrus Disease 2019), které bylo poprvé pozorováno na konci roku 2019 v čínském městě Wu-chan. Nyní je sedmým známým lidským koronavirem. Sekvenční analýza odhalila, že patří do stejného druhu jako SARS-CoV, tedy virus způsobující nemoc SARS. Wuchanský koronavirus se rozšířil takřka ve všech zemích světa, včetně České republiky.

Znamená epidemie koronaviru konec pro lidstvo?
Ne. Bible (Boží Slovo) nám říká, že svět bude zničen ohněm. Svět nezničí nukleární válka ani nějaká epidemie, ale Ježíš Kristus. Jak přežít konec světa? Takto bude vypadat konec světa (příchod Ježíše Krista):

“A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí.”
Bible, 2. Petr 3,7

 

“Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem,”
Bible, 2. Petr 3,10-12

Kdy přesně nastane příchod Ježíše?
To žádný člověk nemůže vědět!

“Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.”
Bible, Marek 13,31-33

 

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible, Skutky 1,7

Co mám dělat?
Věřte evangeliu a čiňte pokání! Více video níže.

“Já jsem ta cesta, pravda i život, žádný nepřichází k Otci, než skrze mne.”
Bible, Jan 14, 6