Bude konec světa v roce 2024?

Blíží se konec světa? Kdy bude konec světa? Může nastat konec světa už v roce 2024? Je šance, že lidstvo nepřežije rok 2024?

Země je zničená lidským hříchem. Světová ekonomika na tom není dobře. Mnoho investorů čeká recesi. Lidé jsou finančně zotročeni (půjčky, úvěry, hypotéky). Vědeckofantastické teorie s oblibou hovoří o konci světa. V lidech je uměle vytvářen strach (z budoucnosti, z pozemské smrti, z migrantů atd.). Vidíme velkou propagaci LGBT komunity, což je ohrožení klasické rodiny. Satanizace společnosti je na samém vrcholu.

Pravda o konci světa je taková, že Země nebude zničena jaderným konfliktem mezi USA a Ruskem. Zemi ani nezničí nějaká nákaza (infekční nemoc), už vůbec ne zombie apokalypsa. Svět jak známe, skončí příchodem Ježíše Krista na Zemi. Křesťané po celém světu tuto událost radostně očekávají (nežijí v žádné křeči). Kdy toto nastane? Datum Ježíšova příchodu na Zemi nelze stanovit.

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Bible, Marek 13,31-33

 

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible, Skutky 1,7

Bděte!
Pokud budeš bdít, jak k tomu Pán Ježíš křesťany nabádá, nebudeš potřebovat znát čas, když Ježíš podruhé přijde. Prostě bděte!

„Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.“
Bible, Matouš 24,42

„Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící.“
Bible, Lukáš 12,36

Co znamená bdít?
Chodit s Bohem, modlit se K Bohu, mít s Ním důvěrný vztah, číst Bibli, činit pokání, očekávat Pánův příchod… Nikdy neodkládejte nic na neurčito!

Jak přežít konec světa?
Jak přežít konec světa – Ježíšův příchod na Zemi? Musíš mít víru v Ježíše Krista. Jak na to? Přečti si tento článek.