Hrozí třetí světová válka? Podle proroctví z Norska ano

Máte obavy z třetí světové války? Hrozí třetí světová válka? Podle proroctví stařeny z Norska třetí světová válka bude. Dá se tomu věřit?

Třetí světová válka – jaderná válka
Třetí světová válka je hypotetický globální vojenský konflikt. Pokud by třetí světové válka nastala, je možné, že by útočící nebo napadená země nasadila zbraně hromadného ničení (jaderné nebo biologické zbraně). Třetí světová válka nejvíce hrozila v období studené války – jaderná válka mezi USA a SSSR.

Hrozí třetí světová válka v současnosti?Je možné, že třetí světová válka vypukne v budoucnu? Na tyto otázky je nesnadná odpověď. Fakt je, že zaútočit proti NATO (USA), to by byla sebevražedná mise. To by si nedovolilo ani Rusko, které má velmi omezené možnosti ohledně raket nesoucích jaderné hlavice. O tom ale pochopitelně ruská propaganda mlží. Rozhodně není pochyb o tom, že Rusko má velmi silnou pozemní armádu.

Proroctví ohledně třetí světové války
Devadesátiletá křesťanka z Valdres (Norsko), která měla v roce 1968 dostat vidění (proroctví) od Boha, tvrdila, že viděla, jak svět bude vypadat těsně před koncem světa (druhým příchodem Ježíše Krista). Kazatel Emmanuel Minos její zážitek sepsal a uložil. V roce 1968 to totiž vyznívalo dost divně. V roce 1997 Minos vše zveřejnil, protože mu to začínalo připomínat dobu, ve které žije.

Žena údajně tvrdila, že toto viděla na vlastní oči:

1. Nastane honba za štěstím, prosperitou a materiálním bohatstvím.
2. Lidi budou ignorovat Boha, hřích, pokání a nápravu. Věřící na sebe nevezmou svůj kříž a nebudou následovat Ježíše Krista po úzké cestě.
3. Lidé přestanou být otevřenými k přijímání ostře kritických kázání. Kazatelé budou hlásat optimistická kázání.
4. Lidé budou žít jako ženatí, aniž by se vzali. Smilstvo bude bráno jako normální stav.
5. Nastane uvolnění, jaké tu ještě nikdy předtím nebylo.
6. Technická média budou hrát hlavní roli zla. Televize bude plná násilí. Násilí se tehdy stane pro lidi zábavou. Televize bude ukazovat intimní scény.
7. Sexuální zvrácenost se rozroste. Homosexualita bude tolerována a hýčkána, dokonce i v křesťanských kruzích.
8. V naší zemi dojde k odzbrojení a my nebudeme připraveni – stejně jako 9. dubna 1940.
9. Lid z chudých zemí se nahrne do bohatých zemí. Nastane příliv uprchlíků do Evropy. Migrantů bude strašně moc a budou s nimi problémy. Obyvatelům Evropy se znelíbí a budou s nimi tvrdě zacházet. Bude s nimi zacházeno podobně jako se Židy před (během) 2. světovou válkou.
10. Lidé si budou dělat dlouhodobé plány, ale nakonec nastane obrovská katastrofa bohatých zemí – jaderná válka. Třetí světová válka bude mít fatální důsledky lidstvo. Válka začne zcela nečekaným způsobem a ze zcela nečekaného místa. Vzduch, půda a vody budou otráveny a zničeny. Nukleární prach pohltí Evropu, Ameriku, Austrálii, Japonsko a další země.

Křesťanka z Valdres prý dodala: „Jsem ráda, že už to neuvidím. Ale až se čas přiblíží, je třeba sebrat odvahu a lidem vše sdělit. Obdržela jsem to od Boha a nic z toho neodporuje tomu, co nám Bible říká. Ten, kdo má odpuštěny hříchy a má Ježíše jako svého Spasitele a Pána, ten bude v bezpečí.“

Dá se tomuto proroctví věřit?
Na jednu stranu nemáme proroctvími pohrdat, ale na druhou stranu ho nelze ověřit. Nelze ani vyloučit, že si to někdo vymyslel a zveřejnil na internetu. Fakt je, že Boží záměr není vyvolávat v lidech strach. Strach je vždycky od té druhé strany – satana a jeho démonů. Ptejme se tedy Boha, zda je toto proroctví pravdivé.

Závěr
Osobně se domnívám, že celosvětový jaderný konflikt nikdy nenastane. Na to se mají vládci světa příliš rádi. Je totiž zřejmé, že by během toho konfliktu došlo k totálnímu zamoření světa. Svět jak ho známe nezničí člověk, ale Bůh Ježíš Kristus svým příchodem na zemi. O Ježíšově příchodu více zde.

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem,“
Bible, 2. Petr 3,10-12

Může vás zajímat:
Kdy nastane konec světa?
Konec světa se blíží! Polnice zní celou zemí!
Konec světa – Červené řeky, jezera a oceány po celém světě