Přečti si Bibli – Bible online

Bible online zdarma. Bible starý a nový zákon. Bible překlad 21. století. Český ekumenický překlad. Český studijní překlad. Bible Kralická.

Bible 21 – Nejnovější překlad z roku 2009.
Český studijní překlad – Moderní a přesný překlad Bible.
Český ekumenický překlad – Překlad z let 1961–1979.
Bible Kralická – Překlad z původních jazyků (pro mnohé nesrozumitelný).

Klikněte na odkaz, např. Bible 21 a Bible se vám otevře na nové stránce.