Může znát NASA datum konce světa?

Může znát NASA datum konce světa?

NASA
NASA je zkrakta pro Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (anglicky National Aeronautics and Space Administration). Je to vládní agentura USA. NASA vykonává kosmický program a všeobecný výzkum v oblasti letectví.

NASA stanovila nové datum konce světa
Vědci z americké vesmírné agentury NASA tvrdí, že do Země může 5. února 2040 narazit planetka 2011 AGS. Pravděpodobnost, že se to stane, je podle nich poměrně vysoká, 1 : 625. Pokud by těleso opravdu do Země narazilo, zahynou milióny lidí. Jenže je potřeba upozornit na dost důležitý fakt, a sice to, že NASA nemůže znát datum konce světa, neboť toto datum zná pouze Bůh.

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Bible, Marek 13,31-33

Navíc Bible nás neučí, že Země bude zničena lidskou silou či přírodní katastrofou. Zemi a vše živé co je na ní zničí Ježíš Kristus.

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Bible, Lukáš 17,24

 

„A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí.“
Bible, 2. Petr 3,7