Kdo je antikrist?

Kdo nebo co je antikrist, o kterém se zmiňuje Bible?

Antikrist je každý, kdo je proti Ježíši Kristu, nebo se vydává za Ježíše Krista. Antikristů je všude mnoho. Už Jan říkal, že je mnoho antikristů. Z následujícího verše je také patrné, že poslední doba je tady od Ježíše.

„Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.“
Bible, 1. list Janův 2,18

Duch antikrista je na světě už dlouho…

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“
Bible, 1. Jan 4,1-3

Antikristové (nějací náboženští vůdci) se často vydávají za bohy (mé učení je jediné to správné, já jsem speciálně pomazaný, já jsem svatý otec). Tito lidé hovoří o Kristu, ale o falešném kristu!

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení, který se staví na odpor a povyšuje se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá, takže se posadí v Božím chrámu jako Bůh a bude se vydávat za Boha.“
Bible, 2. Tesalonický 2, 3-4

Kdo je antikrist?
Reformátor Římsko-katolické církve Martin Luther byl přesvědčen o tom, že tehdejší papež (Lev X.) byl antikrist. Před druhou světovou válkou zase mnozí věřili, že antikrist je nacistický diktátor Adolf Hitler. Dneska v této souvislosti padají jména: George Bush, Barack Obama, Donald Trump, papež František, Vladimir Putin, David Mayer de Rothschild, Philippine de Rothschild, princ William…

Co papež František? To jak jedná a jakou má moc, napovídá tomu, že velmi významně formuje dějiny. Papež se svým chováním prokazatelně srovnává s Bohem a pořád „usedá“ v Božím chrámu mnoha věřících lidí (Boží chrám je podle Bible tělo, mysl křesťana). Papež František je antikrist, protože jde proti pravému Kristu.

Biblickým antikristem (666) nemusí být nutně myšlen jeden jediný člověk, který bude v závěru lidských dějin ovládat všechny lidi.

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Bible, Zjevení 13,16-18

Antikrist je každý nevěřící člověk. Kdo odmítá Krista, je antikrist.

“Kdo není se mnou, je proti mně”
Bible, Matouš 12,30

 

“Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.”
Bible, 2. Jan 1,7

Nevěřit v Krista, nebo mít víru ve falešného krista, to je antikristovské jednání. Člověk, který má pravého Krista, je průběžně pečetěn na čele Boží pečetí:

„Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“
Bible, Zjevení 7,3

Nevěřící a falešní křesťané jsou průběžně cejchováni na čele a pravé ruce znamením šelmy. Buďto lze přijmout Boží znamení, nebo znamení šelmy.