Nostradamova proroctví – konec světa a další

Nostradamus prý předpověděl mnoho katastrof, válek a epidemií, které zničilo velkou část lidstva. Jeho proroctví prý hovoří o třetí světové válce a konci světa. Opravdu předpověděl Nostradamus největší světové katastrofy, epidemii koronaviru? Čtěte náš článek.

Michel de Nostredame zvaný Nostradamus (1503 – 1566 ) byl francouzský lékař, který proslul jako jasnovidec, věštec a mág. Inklinoval k astrologii a dalším okultním záležitostem. Zajímavostí je to, že byl pohřben ve vzpřímené poloze. To aby mohl dál pokračovat ve svých vidinách světa (minulého i budoucího).

Nostradamus
Nostradamus

Nostradamus za svého života sepsal stovky veršovaných proroctví (min. 280), které se dívají do daleké budoucnosti. Nostradamus prý předpověděl Francouzskou revoluci, nacistického diktátora Adolfa Hitlera… Nostradamus prý předpověděl nejznámější děsivé události, ke kterým došlo během 450 let.

Nostradamova proroctví:

1. Teroristické útoky z 11. září 2001 v USA.
2. Obě světové války ve 20 století.
3. Atentát na J. F. Kennedyho.
4. Tragickou smrt Lady Diany.
5. Konec světa, který má nastat v roce 3797. Je zajímavé, že tento rok konce světa uvádí i nevidomá bulharská jasnovidka Baba Vanga.

A mnoho dalších.

Kde je pravda?
Proč vůbec začal Nostradamus předpovídat budoucnost? Pro peníze? Je to možné. Nostradamus mj. sestavoval horoskopy pro soukromé klienty, ve kterých předpovídal budoucnost. Je nevyvratitelné, že jeho činnost mu vynášela nemalé peníze a také díky své okultní činnosti byl velmi slavný (což je dodnes). Za svého života byl Nostradamus uznávaný nejen ve Francii, ale i v zámoří. Získal si i přízeň vlivných francouzských kruhů včetně krále. Předpověděl totiž, že se má mít král na pozoru, což krále pochopitelně zaujalo a chtěl Nostradama poznat osobně. Nostradamus možná podlehl penězům a slávě. Jisté ale je to, že podlehl démonskému učení. Démoni některým lidem („jasnovidcům“, astrologům…) našeptávají lži. Démoni neznají budoucnost absolutně, takže lidem nemohou říkat, co se stane v budoucnosti. Démoni velmi dobře znají lidi, takže jim říkají, co chtějí slyšet (např. „předpovědi“, které mohou pasovat na mnoho událostí). Démoni u některých lidí ovládají jejich mysl, což je velmi nebezpečné.

Nikdy nevěřte těmto předpovídačům budoucnosti! Ti lidé nemohou znát budoucnost! Budoucnost zná jen Bůh. Stejně tak nikdo nemůže znát přesné datum konce světa. V Bibli totiž stojí:

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Marek 13,32-33

Co je konec světa? Bude konec světa?
O konci světa se zmiňuje Bible. Konec světa skutečně jednou nastane. Datum však není možné stanovit. Historii lidstva přeruší Ježíš Kristus (Syn Boží), v tu chvíli dojde ke vzkříšení spravedlivých a jejich uchvácení do Nebe. Stvoření bude zlikvidováno. Pokud chcete znát podrobnosti o druhém Ježíšově příchodu, přečtěte si článek Jak bude konec světa vypadat.