Stvoření světa

Kdo stvořil Zemi? Jak vznikl život na Zemi? Je Darwinova evoluční teorie pravdivá? Země (a vše co je na ní – příroda, lidé…) vznikla takto: „Na počátku Bůh stvořil nebe …

Read More

Existuje Bůh? Ano. Důkazů je mnoho!

Je pro tebe těžké uvěřit, že Bůh existuje? Podívej se na krásy přírody, lidské tělo, nový život utvářející se v lůně matky… Všechno to jsou mistrovská díla! Všechny síly přírody …

Read More