Červené řeky, jezera a oceány po celém světě

Červené řeky, jezera a oceány vypadají jako krvavé. Co se to děje? To předznamenává konec světa! Kdy bude konec světa?

Vyplňuje se před našima očima to, co je psáno v Bibli:

„Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev“
Bible, Zjevení 16,4

 

„Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.“
Bible, Zjevení 8,8-9

Video online: Řeky, jezera a oceány po celém světě červenají 1.
Nahlásit nefunkční video

Video online: Řeky, jezera a oceány po celém světě červenají 2.
Nahlásit nefunkční video

Co mám dělat?
Tvoje jediná záchrana je Ježíš Kristus. Pouze Ježíš je jediná cesta k Bohu (věčnému životu bez nemocí a utrpení). Chceš osobně poznat Ježíše? Přečti si článek Kdo je Ježíš Kristus.